Atlas of Tooth Development and Eruption

Atlas van de tand- ontwikkeling en eruptie

We hebben een uitgebreide evidence based atlas ontwikkeld om leeftijd van individuen tussen de 28 weken  in uterus en 23 jaar oud te kunnen schatten. Hierbij wordt van zowel de ontwikkeling van de tand als van de alveolaire eruptie van de tand gebruik gemaakt. De serie diagrammen toont een continuüm van ontwikkelingsleeftijden zonder gaten of overlap1 

Er werden gegevens verzameld van de tanden van 72 prenatale en 104 postnatale skeletdelen waarvan de leeftijd bij overlijden bekend is, uit de collecties van het Royal College of Surgeons of England en het Natural History Museum, Londen, Verenigd Koninkrijk (man = 91, vrouw = 72, geslacht onbekend = 13).2,3   Daarnaast werd data verzameld van gearchiveerde röntgenopnamen van het gebit van levende individuen (man =264, vrouw = 264)4   Om de atlas te ontwikkelen werd de mediane fase voor tandontwikkeling en eruptie per leeftijdscategorie gebruikt. Tandontwikkeling werd bepaald volgens Moorrees, Fanning en Hunt6,5  en de tand eruptie in relatie tot het alveolaire botniveau Intra- beoordelaarbetrouwbaarheid was 0.85 (berekend aan de hand van kappa over 755 tanden van 65 individuen).

De diagrammen representeren de maandelijkse tandontwikkeling in het laatste trimester van de zwangerschap), en in de twee weken rondom de geboorte.(40 zwangerschapsweken) De kwartaalontwikkeling gedurende het eerste levensjaar, en daaropvolgende de jaarlijkse ontwikkeling.

Deze atlas kan worden gedownload en gebruikt voor onderwijsdoeleinden of individueel leren.

Elektronische interactieve software voor leeftijdsschatting aan de hand van de ontwikkeling van tanden met behulp van de atlas is nu beschikbaar voor gratis gebruik via deze website.

Download hier de PDF versie van de Tand Atlas

Vertaald door:

M.B. de Haas

M. van Wijk

Nederlands Forensisch Instituut

m.de.haas@nfi.minvenj.nl
www.forensischinstituut.nl

Referenties:

Copyright registratienummer:  VAu000979741

Contact:

Dr. Sakher Jaber AlQahtani:
E-mail: asakher@ksu.edu.sa

Dr. Helen Liversidge, PhD supervisor
E-mail: h.m.liversidge@qmul.ac.uk

Prof. Mark Hector: PhD supervisor
E-mail: m.p.hector@dundee.ac.uk